<!--<img src="../shared_flash/botmenu.jpg" border="0">--><!--<img src="../shared_flash/botmenu.jpg" border="0">-->

חזרה

המשך

כאשר ביקש ד"ר רוזנפלד להתנדב כרופא לצבא
הסיני (שנלחם נגד הכובש היפאני)התקבל בזרועות
פתוחות. הוא שרת תקופה ארוכה והיה הזר היחיד
שהגיע לדרגת גנרל . לא פעם סיכן את חייו כאשר
המשיך לנתח פצועים תחת הפצצות וכדורים שורקים
מעל הראש.

ד"ר רוזנפלד- "אף ארוך" הפך לדמות נערצת
ואהובה על כולם. הם ראו בו אחד משלהם, גם הוא
הרגיש כך, כשנשאל מדוע סיכן את למען סין אמר:
אני כאן לא אורח! אני חייל בחלוק לבן".
"

top